เกี่ยวกับ MG

แนะนำตัวแทนของ OFFICE MASATOSHI GOTO


รูปโพรไฟล์ของมาสะโตะซิ โกะโตะ

มะสะโตะสิ โกะโตะ

Masatoshi Goto

ปี 2520
เกิดที่โตเกียว
ปี 2546
ทำงานที่ HAKUHODO i-studio
ปี 2549
ไปเที่ยวรอบโลก ใช้เวลาครบ 2 ปี
ปี 2551
ทำงานเป็น freelance
ปี 2559
ตั้งบริษัท MASATOSHI GOTO Co.,Ltd. กรุงเทพ
เป็นคนญี่ปุ่นเกือบเป็นคนไทยครับ ได้เรียนการออกแบบด้วยตัวเองและทำงานที่ HAKUHODO i-studio เป็นนักออกแบบเว็บไซต์ งานหลักที่มีฝีมือคือการออกแบบแปลนเว็บไซต์กับการออกแบบครับ ใช้ภาษาไทยก็ได้เลยทำอะไรสำหรับคนไทยก็ยินดีครับ

ทักษะของภาษาไทย

ผลการการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ได้รับผลการคะแนนด้านนี้ในการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยครับ ผลนี้ไม่ดีมากมาย แต่ไม่แย่มากมาย หมายถึงผมว่าใช้ได้อยู่นะครับ เคยเป็นล่ามภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นด้วย ถ้ามีอะไรปัญหาเรื่องภาษาปรึกษาได้ครับ